0800/62 604: voor een correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de tuin

Leden van Phytofar investeerden zo’n 10 miljoen euro om een speciaal oplossingengamma aan te kunnen bieden voor tuinplagen dat is afgestemd op de specifieke noden van kleine tuinen en niet-professionele gebruikers. Ze investeren bovendien ook continu in innovaties die aan de maatschappelijke vereisten voldoen en tuiniers tegelijkertijd adequate en grondig geteste oplossingen bieden. Bijna de […]

Solvay’s wereldwijde Product Stewardship Management System

Sinds 2014 werkte Solvay aan de uitwerking van zijn innovatieve Product Stewardship Management System (PSMS) dat momenteel volledig uitgerold is. Het is op dit moment het meest uitgebreide referentiekader voor product stewardship met duidelijke, gestructureerde en gelaagde vereisten dat alle GBU’s (Global Business Units) dekt. Solvay ging van start met de ontwikkeling ervan omdat er […]

De strikte normen omtrent registratiedossiers naleven – Het resultaat van onze niet aflatende inspanningen en engagement

Sinds juni 2018 beschikt Europa over de meest uitgebreide databank met chemische veiligheidsinformatie ter wereld: chemische bedrijven dienden maar liefst 96.800 registraties in voor zo’n 22.600 substanties. 775 Belgische chemiebedrijven deden 7.168 (7%) registraties voor bijna 3.654 (16%) substanties. Maar daarmee is het werk nog niet af. Bedrijven blijven ernaar streven om een veilig gebruik […]

Chemiebedrijven en het nationale Antigifcentrum werken samen

Ondanks de waarschuwingen op etiketten, doen er zich zowel thuis als op de werkvloer nog steeds incidenten voor met chemische producten. Het Belgische Antigifcentrum is 24 uur op 24 en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 070/245 245 om advies te geven in geval van acute vergiftiging. Ongeveer de helft van de […]

Consumenten en professionele gebruikers beter informeren

DETIC heeft een aantal informatiecampagnes op poten gezet om zowel consumenten als professionele gebruikers beter te informeren: veiligindezon.be is een partnerschap tussen DETIC, de FOD Volksgezondheid en het vroegere CRIOC om consumenten de informatie te verschaffen die ze nodig hebben om zichzelf doeltreffend te beschermen tegen de zon. knappekapper.be is een partnerschap tussen DETIC, de […]

DetNet: een netwerk van experts voor de CLP-classificatie van detergenten

DetNet, het Detergent Industry Network voor CLP-classificatie, is een collectieve sectorbenadering die ontwikkeld en gestuurd wordt door A.I.S.E. en haar netwerk van nationale verenigingen zoals DETIC, in dialoog met stakeholders om detergenten en schoonmaakproducten te classificeren en te labelen volgens hun effecten op de huid en de ogen. De globale doelstelling van DetNet bestaat erin […]

Een alternatief ontijzingsmiddel ontwikkeld door Proviron

Proviron, een Belgische KMO, produceert ontijzingsmiddelen voor het ijsvrij maken van en houden van landingsbanen en vliegtuigen. Door ontwikkelingen van REACH-wetgeving en op vraag van klanten ontwikkelde Proviron een nieuw ontijzingsproduct voor vliegtuigen waarbij werd overgestapt naar additieven met een verminderde impact op mens en milieu. Door innovatie kon Proviron ontijzingsmiddelen samenstellen die niet inboeten […]

CTF2000 ontwikkelt nieuwe vlamvertragende technologie

CTF2000 NV, een Vlaamse kmo die 45 mensen tewerkstelt, was een Europese pionier met een nieuwe vlamvertragende technologie. Niet alleen dankzij het veilige gebruik van persistente stoffen – waarvoor het bedrijf in 2015 een speciale prijs in ontvangst mocht nemen tijdens de Cefic Responsible Care Awards in de categorie Product Stewardship voor haar bijdrage tot […]

De wortels van het agrovoedingssysteem

Voor voedselproductie is ook ‘voeding‘ nodig, met name plantenvoeding. Net zoals bij mensen draait plantenvoeding om een gezond evenwicht. Tekorten leiden tot honger en gebreksymptomen, een teveel tot kwaliteitsverlies van landbouwproduct en milieu. Duurzame bemesting gaat uit van de behoefte van de bodem en de teelt en berust op het principe van de 4 O’s: […]

Duurzaamheid stimuleren in de schoonmaak- en hygiënische sector

Sinds 2005 heeft de reinigingsmiddelenindustrie een uitgebreid duurzaamheidsprogramma uitgewerkt voor schoonmaakbedrijven en -producten: het Charter voor Duurzaam Schoonmaken. Dit charter bevat verplichtingen en doelstellingen die de ondertekenende bedrijven moeten naleven op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het omvat ook bedrijfsnormen (wat de productie, logistiek, energie, … betreft) en productnormen (inzake ecodesign, communicatie, verpakking, einde van de […]