essenscia joins the Circular Plastics Alliance for more and improved recycling

Kunststoffen een volwaardige rol geven in de circulaire economie om zo de Europese doelstelling te realiseren om tegen 2025 minstens 10 miljoen ton gerecycleerde kunststoffen te gebruiken in de aanmaak van nieuwe producten. Dat is de opzet van de Circular Plastics Alliance, een vrijwillig engagement dat publieke en private actoren uit de kunststoffensector verenigt. De […]

essenscia lanceert Circular Procurement Network

essenscia CAN is het Circulair Aankopen Netwerk van essenscia. Dit werd eind 2017 opgericht met de steun van Vlaanderen Circulair in de context van de Green Deal Circulair Aankopen waarvan essenscia vlaanderen een van de faciliterende organisaties is. De doelstelling van essenscia CAN is om bedrijven uit de sector van de chemie, kunststoffen en life […]

Chemiesector streeft naar verdubbeling spoorvervoer tegen 2030

De Belgische chemiesector wil het vervoer van chemieproducten per spoor in de komende tien jaar verdubbelen. Vandaag vertegenwoordigt de chemie-industrie al 15 tot 20% van het goederenvervoer via spoor, waarmee de sector een van de meest intensieve spoorgebruikers is in België. Toch is het aandeel van het spoorvervoer in de totale transportvolumes van de sector […]

Van matras tot isolatiemateriaal: de circulaire economie in de praktijk

De schuimvulling uit oude, gebruikte matrassen een tweede leven geven, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal. Dat is op termijn het opzet van een unieke pilootlijn die in maart 2018 bij Recticel in Wetteren is opgestart. De baanbrekende recyclagetechnologie is de voorbije jaren ontwikkeld tijdens een sectoroverschrijdend innovatieproject van Catalisti, de speerpuntcluster voor duurzame chemie en kunststoffen. De […]

InOpSys sluit water-en materiaalkringlopen on-site

InOpSys ontwerpt, levert en bedient een ‘Plant-on-a-Truck’, ofwel een volledig duurzame on-site capex-vrije waterbehandelingsoplossing voor industrieel proceswater dat hoofdzakelijk afkomstig is van de farma- of chemie-industrie. Deze installatie wordt ook een 100% Flexibele, Modulaire en Mobiele Unit (FMMU) genoemd en wordt ingebouwd in containers. Dankzij het Flexibele en Modulaire element kunnen technologieën voor verschillende processtromen […]

90% van transport van liquid bulk gebeurt over water

Binnen de chemiesector wordt het opslaan van vloeibare grondstoffen en producten vaak geoutsourcet aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opslaan en overslaan van vloeibare bulk. Deze dienstverleners zijn gebundeld in de bedrijfsfederatie BATO, Belgische associatie van tankopslagbedrijven, onderdeel van essenscia. Door hun strategische ligging binnen havengebied zijn deze tankopslagbedrijven voornamelijk georiënteerd op transport via […]

Vergroening van de logistiek bij ADPO

ADPO, Antwerp Distribution and Products Operations, stelt 300 mensen tewerk en heeft verschillende vestigingen in de haven van Antwerpen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de opslag en distributie van zeer gespecialiseerde chemicaliën, waarvan voornamelijk vloeibare massagoederen. In zijn voortdurende zoektocht naar verbetering van de dienstverlening in overeenstemming met de meest strikte milieu-, veiligheids- en gezondheidswetgevingen, […]

Digitalisering van reinigingsdocumenten wint European Responsible Care Award

Voor chemiebedrijven vormt de reiniging van tanks de hoeksteen van het logistieke proces, waarbij veiligheid, kwaliteit, operationele efficiëntie en compliance gewaarborgd moeten worden. De introductie van het European Cleaning Document (ECD) in 2005 om te voldoen aan de noden van reinigingsstations, transportbedrijven, chemicaliën-, voer- en voedselproducerende bedrijven en hun klanten was dan ook een belangrijke […]

Duurzame inkoop bij Solvay

Solvay is een van de zes stichtende leden van het duurzame bevoorradingsketeninitiatief Together for Sustainability (TfS) en zet zijn strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op het vlak van inkoop actief verder met TfS. Het bedrijf koos voor een risicogebaseerde benadering voor de selectie van de leveranciers die beoordeeld of gecontroleerd moeten worden. Het gaat […]