essenscia lanceert Circular Procurement Network

essenscia CAN is het Circulair Aankopen Netwerk van essenscia. Dit werd eind 2017 opgericht met de steun van Vlaanderen Circulair in de context van de Green Deal Circulair Aankopen waarvan essenscia vlaanderen een van de faciliterende organisaties is. De doelstelling van essenscia CAN is om bedrijven uit de sector van de chemie, kunststoffen en life […]

Duurzame inkoop bij Solvay

Solvay is een van de zes stichtende leden van het duurzame bevoorradingsketeninitiatief Together for Sustainability (TfS) en zet zijn strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op het vlak van inkoop actief verder met TfS. Het bedrijf koos voor een risicogebaseerde benadering voor de selectie van de leveranciers die beoordeeld of gecontroleerd moeten worden. Het gaat […]

Duurzame bevoorradingsketens voegen bedrijfswaarde toe aan chemische processen

Succesvolle bedrijven worden geïnspireerd, gestuurd en gevormd door duurzaamheid. Meer maatschappelijk bewustzijn van en gevoeligheid voor thema’s zoals mensenrechten, kinderarbeid en de gevolgen van de klimaatverandering zorgen ervoor dat bedrijven blijk moeten geven van transparantie, verantwoordelijkheid en verantwoording voor hun acties. Voor de chemie-industrie vormt de bevoorradingsketen een belangrijke opportuniteit om de duurzaamheidsprestaties van een […]

Waardeketensamenwerkingen om tot een circulaire economie te komen

Het Circular Economy Package van de Europese Commissie en de Plastic Strategy effenden het pad in de richting van een meer circulaire polymeereconomie, met de bijhorende nood aan nieuwe businessmodellen en meer waardeketensamenwerking. Het bewezen succes van vrijwillige waardeketensamenwerkingen zoals Petcore Europe, dat sinds 1993 de volledige PET-waardeketen in Europa vertegenwoordigt, en Vinylplus, dat streeft […]

Charter voor verantwoord adverteren van cosmetica

De Belgische cosmetica-industrie engageert zich om te handelen volgens de adverteercode van DETIC, die werd uitgebreid met een charter voor verantwoord adverteren en marketingcommunicatie. Hierdoor erkent de cosmetica-industrie het belang van verantwoord adverteren en marketingcommunicatie. Dat zijn twee zaken die essentieel zijn om consumenten te informeren over de eigenschappen van cosmeticaproducten. De cosmetica-industrie streeft ernaar […]